KIROPRAKTIKK

Hva er kiropraktikk?

  • Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager.
  • Hos kiropraktoren er det nervesystemet som står i fokus. Alle kroppens funksjoner styres og overvåkes av hjernen, ryggmargen og nervetrådene som kommer fra ryggmargen. Ryggsøylen beskytter ryggmargen din, og en «låsning» i ryggsøylen kan forstyrre nervesystemet ditt. Smerter og ubehag er ofte et tegn på en slik forstyrrelse.
  • Ved hjelp av spesifikke justeringer er vårt mål å få ryggsøylen til å fungere bedre, slik at nervesystemet ditt kan kommunisere bedre med kroppen.
Hva kan du forvente?

Førstegangskonsultasjon

Første gang hos oss handler om å kartlegge dine plager. Kiropraktoren vil stille deg en del spørsmål for å få et så godt bilde av deg og din situasjon, slik at veien videre blir riktig.
Første undersøkelse er en omfattende, men spesifikk analyse av funksjonen i bevegelsesapparatet. Her undersøkes bevegeligheten i nakke og rygg, det gjøres vurderinger av belastningsforhold, samt det utføres muskeltester, nevrologiske tester og ortopediske tester. Ved behov kan kiropraktoren henvise deg til MR, CT, røntgen eller ultralyd. Målet er å danne et helhetlig bilde av hva som er galt.

Behandling

Behandling hos kiropraktoren innebærer kiropraktiske justeringer, behandling av muskler/bløtvev, råd og øvelser. Frekvensen på behandlingen vil individuelt tilpasses. I begynnelsen vil kiropraktoren som regel følge deg tett opp til plagene dine er under kontroll. Etter hvert som du blir bedre, vil det normalt bli lengre mellom hver oppfølgingstime. Målet vil alltid være at du skal fungere så optimalt som mulig. Vi opplever at stadig flere av pasientene velger å besøke oss selv om symptomene er borte- dette for å opprettholde så god helse som mulig.

Telefon: 32 77 92 77

Call Now Button