CLA Scanning

 

Vi bruker høyteknologiske scannere i vår vurdering av din helse

Kroppen vår styres av NERVESYSTEMET- både fysisk, psykisk og kjemisk. Alle bevegelser, alle sanser, hver følelse og hvert organ er styrt av nervesystemet- fra det sentrale nervesystemet som består av hjerne og ryggmarg- til den perifere delen av nervesystemet som består av nerver fra ryggraden.

Vårt mål er å dannet et helhetlig bilde av helsen din. For å kunne kartlegge din ryggsøyle og ditt nervesystem bruker vi i tillegg til anamnese og fysisk undersøkelse 3 typer skannere. Vi er per dags dato eneste klinikk i Norge som tilbyr dette nivået av skanning.

Kroppen vår styres av NERVESYSTEMET- både fysisk, psykisk og kjemisk. Alle bevegelser, alle sanser, hver følelse og hvert organ er styrt av nervesystemet- fra det sentrale nervesystemet som består av hjerne og ryggmarg- til den perifere delen av nervesystemet som består av nerver fra ryggraden.

Vårt mål er å dannet et helhetlig bilde av helsen din. For å kunne kartlegge din ryggsøyle og ditt nervesystem bruker vi i tillegg til anamnese og fysisk undersøkelse 3 typer skannere. Vi er per dags dato eneste klinikk i Norge som tilbyr dette nivået av skanning.

1. Hjertefrekvensvariasjon/HRV (PulsWaveProfiler):

Måler hvordan kroppen din kan tilpasse seg miljøet rundt. Skanneren måler pulsen din på en avansert måte for å kartlegge balansen mellom «fight-flight» (sympatisk) og «rest-and-digest» (parasympatisk) i nervesystemet. Stressende livsstil, dårlig kosthold, lite trening og psykisk belastning kan føre til at kroppen blir fanget i en «fight-flight»-respons. Vedvarer dette kan det føre til utmattelse og reduserte energireserver.

En score innenfor den grønne boksen på grafen er assosiert med bedre tilpasningsevne og inngår i en sunn livsstil. Lav hjertefrekvensvariasjon er assosiert med raskere aldring og redusert hjertehelse. Forskning i dag viser at kiropraktisk behandling har en gunstig effekt på hjertefrekvensen.

1. Hjertefrekvensvariasjon/HRV (PulsWaveProfiler):

Måler hvordan kroppen din kan tilpasse seg miljøet rundt. Skanneren måler pulsen din på en avansert måte for å kartlegge balansen mellom «fight-flight» (sympatisk) og «rest-and-digest» (parasympatisk) i nervesystemet. Stressende livsstil, dårlig kosthold, lite trening og psykisk belastning kan føre til at kroppen blir fanget i en «fight-flight»-respons. Vedvarer dette kan det føre til utmattelse og reduserte energireserver.

En score innenfor den grønne boksen på grafen er assosiert med bedre tilpasningsevne og inngår i en sunn livsstil. Lav hjertefrekvensvariasjon er assosiert med raskere aldring og redusert hjertehelse. Forskning i dag viser at kiropraktisk behandling har en gunstig effekt på hjertefrekvensen.

2. Muskeltone og muskelbalanse- EMG (elektromyografi):

EMG-skanneren evaluerer funksjonen til musklene som støtter og beveger ryggraden. Musklene er styrt av nerver fra ryggraden som er koblet til sentralnervesystemet. Skanneren måler hvor mye energi som kreves for å opprettholde holdningen din og hvordan dette er fordelt gjennom ryggsøylen.

Hvis muskulaturen bruker for mye eller for lite energi vil dette gi utslag i testen. Psykisk og fysisk stress i det daglige kan føre til at muskulaturen blir overarbeidet som igjen fører til at de mister sin støttende og mobiliserende evne i ryggsøylen. Dette kan igjen endre kroppsholdningen din! Muskeltretthet og redusert energidistribusjon er et tegn på et utfordret helsebilde.

2. Muskeltone og muskelbalanse- EMG (elektromyografi):

EMG-skanneren evaluerer funksjonen til musklene som støtter og beveger ryggraden. Musklene er styrt av nerver fra ryggraden som er koblet til sentralnervesystemet. Skanneren måler hvor mye energi som kreves for å opprettholde holdningen din og hvordan dette er fordelt gjennom ryggsøylen.

Hvis muskulaturen bruker for mye eller for lite energi vil dette gi utslag i testen. Psykisk og fysisk stress i det daglige kan føre til at muskulaturen blir overarbeidet som igjen fører til at de mister sin støttende og mobiliserende evne i ryggsøylen. Dette kan igjen endre kroppsholdningen din! Muskeltretthet og redusert energidistribusjon er et tegn på et utfordret helsebilde.

3. Organ og kjertel kontroll:

Thermografi-skanneren brukes til å vurdere den delen av nervesystemet som kontrollerer dine organer, kjertler og blodkar. Det autonome nervesystemet (sympatisk og parasympatisk) fungerer sammen med det perifere nervesystemet (ryggradsnervene) til å regulere immunsystemet og alle organene i kroppen. Skanneren måler temperaturforskjeller langs ryggraden som dermed kan gi en indikasjon på forstyrret autonom styring.

3. Organ og kjertel kontroll:

Thermografi-skanneren brukes til å vurdere den delen av nervesystemet som kontrollerer dine organer, kjertler og blodkar. Det autonome nervesystemet (sympatisk og parasympatisk) fungerer sammen med det perifere nervesystemet (ryggradsnervene) til å regulere immunsystemet og alle organene i kroppen. Skanneren måler temperaturforskjeller langs ryggraden som dermed kan gi en indikasjon på forstyrret autonom styring.